Aleksandar Marić

Aleksandar Marić je rođen 6.12.1998. godine u Kotoru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Ljubav prema matematici i fizici odvela ga je na Saobraćajni fakultet gde je diplomirao 2021. godine sa prosekom 9.70, te sada završava master studije na odseku za Logistiku. Od 2022. godine član je Sveslovenskog književnog društva iz Beograda.

Prethodno objavljen roman pod imenom Pismo iz budućnosti (2021.) preveden je na engleski jezik. Osnivač je kompanije Antonio Marciano koja nosi naziv po glavnom junaku njegovog romana Šesti Božiji izaslanik (2022.), u izdanju Slovenskog Slova iz Beograda. Napisao još dva romana koji će biti objavljeni ove godine.

Šesti božiji izaslanik

Grad Đenova je pozornica na kojoj se odigrava kosmička drama dvoje mladih, čija ljubav mora da odoli ponudi više sile, da za neograničenu moć, lepotu, slavu i bogatstvo trguju svojom dušom. Glavni junak u tragičnim okolnostima gubi svoju porodicu i zbog nemogućnosti da podnese užasan bol i besmisla nagle smrti koja prekida zemaljsku sreću, on se obraća višim silama sa molbom da bude lišen emocija. Želja mu je uslišena, ali njegov život se pretvara u ponor praznine bez osećanja i lepote postojanja. Kad se dogodila ljubav, Antonio želi da raskine ugovor sa đavolom, ali za to mora platiti visoku cenu.

Glavni lik romana ,, Šesti Božiji izaslanik ,, , Antonio Marciano, bio je motiv za osnivanje istoimenog brenda garderobe čiju ponudu možete videti na web shop-u klikom na dugme ispod:

Pismo iz budućnosti

Kada jedan mlad autor napiše delo prožeto duboko obrađenim temama spoznaje sopstvenog uma, promišljanja o sebi i traganja za životnim smislom, jasno je da na domaću književnu scenu stupaju nove generacije pisaca koje pomeraju granice fiktivnog sveta. Aleksandar Marić je jedan od njih, koji je svojim autorskim prvencem, romanom Pismo iz budućnosti, spojio maštu i zbilju, realnost i fantastiku, telo i um, svest i podsvest i svojim svestranim i bogatim obrazovanjem nagovestio još mnogo zanimljivih dela.

Translate »