Šesti božiji izaslanik

Porodica Marciano bez ikakvih razloga postaje žrtva viših sila. Kada 2014. godine, proživljavajući jednolične dane ispunjene tugom i očajanjem, natprirodno lep osamnestogodišji momak poželi da ostane bez emocija, na groblju, pred spomenikom roditelja čija prošlost ostaje nerasvetljena, vetrovito biće mu udovoljava
predstavljajući se kao Bog i tražeći zauzvrat ne njegovu dušu već uslugu. Sedam godina kasnije, Antonio Marciano, jedan je od najmoćnijih poslovnih ljudi u Italiji, gospodar luke u Djenovi, ali potpuno prazne unutrašnjosti sa kojom njegova devojka Gabriela ne može da se pomiri. Pusta lepota, samo je paučina koja prikriva stvarni razlog Gabrieline nemogućnosti da napusti bezdušno biće čija oholost i gordost ne zaobilaze njenu iskrenu i neupitnu ljubav. Na jednoj strani vila u zaledju Djenove i čovek koji ima sve, sa druge mali stan u centru Djenove i devojka koja ima teško bolesnu, jako entuzijastičnu i optimističnu sestru. U vili Djavo, a u stanu Bog. 2021. godina ponovo spušta Božanstvo na zemlju. Na pomolu je odlučujuća bitka. Šest izaslanika pojavljuju se u Antoniovom životu kako bi povratili izgubljene emocije. Emaneul, Bartolomeo, Matteo, Lidija, Alessandro i Andrei. Simbolične ličnosti i jedna zagonetka. Koliko su istinita Emanuelova predvidjanja?

Koliko su Bartolomeo i Matteo sposobni da unište imperiju gospodina Marciana? Može li Lidijina reč zameniti majčinsku kao i Alessandrov dlan Antoniev? Ko je taj jedinstveni Andrei? Da li će Gabrielini rukopisi rasvetliti nešto više od njenih ljubavnih fantazija, stvarnog bola i neprestanog preispitivanja sebe i realnosti. Ili će Djavolja igra ipak biti nedostižna čak i Bogu. Ima li kraja vraćanju i oduzimanju emocija od strane zlih sila kako bi se ismevalo dobro? Ili je rešenje zagonetke medju izaslanicima ključ konačne pobede. Može li se izmeniti sudbina? Ili makar predvideti? Postoji li budućnost za bolesnu devojku i njenu iznenadnu ljubavnu priču? Ostvarenje Gabrielinih snova i praznoća Antonia Marciana, ubistvo, raskid i na kraju početak. Misterija i ljubav. Ko će razrešiti misteriju i o čijoj ljubavi je zapravo reč. Da li je ona prava ljubav sakrivena negde duboko u nametnutoj ljubavi? Gde se odvija borba viših sila i da li će to iko do samog kraja otkriti. Filozofska i na oko naivna rasprava na neznanom mestu. Ljubavna prica kojoj fali ljubavi, pregršt dešavanja i samo jedna poruka: Ljubav ce uvek pobediti… Ili je to samo u bajkama.

Aleksandar Marić

Janja Todorović
Opširnije
„Nije osobio biti čovek, osobito je biti pesnik“, napisao je Sveti vladika Nikolaj Srpski i ovim rečima uzdigao lepotu stvaralaštva do božanskih visina, a stvaraoce čiji je izvor Reč i Logos, nazvao saradnicima Tvorca. Zato oni koji se bave javnom rečju imaju ve- liku misiju i odgovornost, ovoga bi trebalo da budu svesni kako bi pažljivo koristili dar reči. Autor romana Šesti Božiji izaslanik Aleksandar Marić ima sa- mo dvadeset tri godine, napisao je tri izvanredna romana (do sad) koji se na ozbiljan i posvećen način bave večnim pitanjima uticaja božanskog i demonskog na ljudsku prirodu, karakter, volju, osećanja, um, i druge aspekte profesionalnog i socijalnog života, nekim tajanstvenim načinom je pronašao put do izvora nadahnuća i znanja, koje prevazilazi njegove mlade godine i iskustvo, i podelio sa svojim čitaocima. Pošto savremeno čovečanstvo živi u vremenima velikih događaja, koji su na Balkanu i Evropi dostigli takve razmere da pisci ne moraju izmišljati teme, nego književnom imaginacijom uobličiti i imenovati ono što se oko nas događa, u ovom svetlu sa- gledavamo i stvaralaštvo našeg autora, koji lucidno prepoznaje koliko naši životi zavise od volje bogova. A naročito oni koji su izabrani, kao što je njegov junak Antonio. Iako poseduje sve preduslove za srećan život, plemenitost, lepotu, obrazovanje, bogatstvo, talenat, opet živi potpuno promašen život. Zašto? Zato što ne zna od kog boga je zatražio pomoć, što ne zna razliku između anđela i demona. Zato tragično strada, i on i svi oko njega. Ovakvi su i naši životi, obratimo naročitu pažnju. Trgovina besmrtnom dušom za nešto prolazno, materijalno, zemaljsko, uvek je praćenа dramom i tragedijom. Aleksandar veruje u dobrog Boga, i dobre ljude i anđele, te za- to pruža priliku svom junaku da pronađe put izbavljenja, da povrati izgubljeno ljudsko dostojanstvo ali mora da nauči lekciju u školi života.Ovaj roman, nalik filmskom scenariju, ima sve elemente klasične filmske priče. Pisac vodi radnju dramaturški veoma vešto, zanimljivim dijalozima i čudesnim događajima, snažnom imagina- cijom jasno oslikava bogati unutrašnji svet nebo- zemne dimenzije postojanja svakog junaka, i njegovu neponovljivu ulogu u životu. Junaci igraju uloge a demijurg (režiser) povlači konce. Ipak im je ostavljena sloboda, da vole i budu voljeni a to je tako neophodno, jer ljubav predstavlja spasenje. Bez obzira na sve demonske spletke i zavere, duboko u srcu, iskonsko dobro pobe- đuje zlo, jer je neuništivo samo zahvaljujući istočniku svih dobara, Bogu. Aleksandar Marić, ima izuzetnan potencijal da bude jedan od boljih pisaca mlađe generacije u Srbiji, a njegove ambicije idu još dalje, ka Evropi i svetu koje smešta u okvire svog romana, ko- renspondira sa njim lako i prirodno jer on tako hoće, prevazila- zeći svojim delom uske geografske i intelektualne okvire. Preporučujemo ga od srca mlađoj čitalačkoj publici, koja će prepoznati odgovore na mnoga pitanja svečovečanskog duhovnog i duševnog identiteta, što je suštinski najvažnije, jer onda znaš ko si i šta hoćeš od sebe i života. Slavopoj lepoti, ljubavi i mladosti, su nesumnjive vrednosti ove mistične epopeje koja je započela u jednom mestu i vremenu, ali se nastavlja i u drugim njegovim delima. Poziva vas da proše- tate njegovim romanima kroz tajne lavirinte unutrašnjeg sveta i spoznate dubine svoje duše.
Dušan Todorović
Opširnije
Uvek smo se pitali šta je čovek u stanju da uradi zarad večne ljubavi i sreće. Kako prepoznati taj osećaj i biti siguran da je izabrana osoba prava, vredna našeg neizmernog davanja, sa ko- jom ćemo zajednički broditi kroz neizvesno duboko more života koje može u svakom trenutku izazvati oluju i brodolom. To je pitanje koje jednako zaokuplja i intrigira svako biće, jer naše srce je nama najvrednije. Čovek će uraditi sve što je u njegovoj moći da sačuva ono što voli, ali šta ako je ulog veći od našeg poimanja, a gospodar koji sprovodi zamisao nije od ovoga sveta? Grad Đenova u Italiji predstavlja pozornicu na kojoj se odi- grava kosmička drama dvoje mladih, čija ljubav mora da odoli po- nudi više sile, da za neograničenu moć, lepotu, slavu i bogatstvo trguju svojom dušom. Borba sa neizvesnim krajem, ovu priču či- ni uzbudljivom i uzvišenom, svrstava je u red romana faustovske interpretacije života. Lepota pripovedanja, dugački ali inteligentni dijalozi su ono što ovo delo postepeno gradi u jednu sadržajnu ljubavnu dramu, bez mogućnosti da predvidite krajnje događaje i sudbine likova. Aleksandrov stil pisanja je slikovit, raskošan i osećajan, ali u isti mah zagonetan i iznenađujuće oštar i racionalan. Veći deo ovog romana je koncipiran oko intezivnih dijalo- ga, glavnih protagonista priče Antonia i Gabriele, među kojima se odigravaju različita emotivna stanja, jeste centralna tema, u koju su upleteni paralelni svetovi i odluke božanskih bića na koje ljudi ne mogu uticati. Slikovitost narativnih delova, opis mesta dešavanja radnje unosi magiju u ovaj mistični ljubavni odnos, koji je pisac znalački osmislio i oživeo svojim rečima, a nama ponudio uzbud- ljivu avanturu duha koja nudi velike spoznaje protkane snažnom imaginacijom. Glavni junak u tragičnim okolnostima gubi svoju porodicu i zbog nemogućnosti da podnese užasan bol, i besmisla nagle smrti koja prekida zemaljsku sreću, on se obraća višim silama sa mol- bom da bude lišen emocija. Želja mu je uslišena, ali njegov život se pretvara u ponor praznine bez osećanja i lepote postojanja. Kad se dogodila ljubav, Antonio želi da raskine ugovor sa đavolom, ali za to mora platiti visoku cenu. Gabrielina svrha postojanja je borba za ljubav, jer samo ona može konačno trijumfovati i otopiti skamenjeno srce. Ljubav koja prevazilazi sva ograničenja, sve svetove, sva božanstva. Dodatnu složenost radnji romana daje upliv natprirodnih bića, gopodara nedodirljivih duhovnih svetova, koji su takođe za- interesovani za ljudske sudbine i kušajući ih svojim bogatim da- rovima, uvode ih u igru u kojoj je ulog veliki, igra beskonačna, a njihovo poznavanje vladara gornjih svetova je nepoznanica i večita zagonetka. Čudesni mistični dogođaji ispreplatani sa sudbinom junaka romana, čije zemaljsko vreme ističe, dok Božiji izaslanici završavaju svoju misiju. Ljudsko srce je večito bojno polje svetlosti i tame, a ko će pobediti, izbor je samo naš.
Prethodna
Sledeći
Translate »